Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0298(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0232/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0296

Протокол
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург

18. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (съгласие) *** - Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [2017/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano представи препоръката и доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Frank Engel (докладчик по становището на комисията DEVE), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda и Norbert Neuser.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė и Antonio López-Istúriz White.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elena Valenciano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 5.7.2017 г и точка 8.4 от протокола от 5.7.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност