Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0298(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0232/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Äänestykset :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0296

Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

18. Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) *** - Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2017/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano esitteli suosituksen ja mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Frank Engel (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda ja Norbert Neuser.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė ja Antonio López-Istúriz White.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Elena Valenciano.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.3 ja istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö