Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0298(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0232/2017

Debatten :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0296

Notulen
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg

18. Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) *** - Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds [2017/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda en Norbert Neuser.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė en Antonio López-Istúriz White.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elena Valenciano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 5.7.2017 en punt 8.4 van de notulen van 5.7.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid