Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0298(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0232/2017

Debaty :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0296

Protokół
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg

18. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** - Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony [2017/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano przedstawiła zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Frank Engel (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda i Norbert Neuser.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė i Antonio López-Istúriz White.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrały: Federica Mogherini i Elena Valenciano.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 5.7.2017 i pkt 8.4 protokołu z dnia 5.7.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności