Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0298(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0232/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0296

Zápisnica
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg

18. Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) *** - Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej [2017/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano uviedla odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda a Norbert Neuser.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė a Antonio López-Istúriz White.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Federica Mogherini a Elena Valenciano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 5.7.2017 a bod 8.4 zápisnice zo dňa 5.7.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia