Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0298(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0232/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0296

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

18. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) *** - Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan [2017/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Frank Engel (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda och Norbert Neuser.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė och Antonio López-Istúriz White.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini och Elena Valenciano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 5.7.2017 och punkt 8.4 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy