Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0220/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0220/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 19
CRE 04/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0303

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

19. Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» [2016/2240(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Elmar Brok και Silvia Costa (A8-0220/2017)

Οι Elmar Brok και Silvia Costa παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini, Elmar Brok και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου