Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2240(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0220/2017

Ingivna texter :

A8-0220/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 19
CRE 04/07/2017 - 19

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0303

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

19. En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (debatt)
CRE

Betänkande om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser [2016/2240(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Elmar Brok och Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok och Silvia Costa redogjorde för betänkandet.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle och Željana Zovko.

Talare: Federica Mogherini, Elmar Brok och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy