Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0193(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0230/2017

Внесени текстове :

A8-0230/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0299

Протокол
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург

21. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Комисия по бюджетен контрол - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar представиха доклада.

Изказаха се: Věra Jourová (член на Комисията) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt и Pascal Arimont.

Изказаха се: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 5.7.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност