Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0193(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0230/2017

Indgivne tekster :

A8-0230/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0299

Protokol
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg

21. Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontroludvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen

Talere: Věra Jourová (medlem af Kommissionen) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt og Pascal Arimont.

Talere: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 5.7.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik