Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0193(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0230/2017

Ingivna texter :

A8-0230/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0299

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

21. Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (debatt)
CRE

Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontrollutskottet - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt och Pascal Arimont.

Talare: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy