Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Hodnocení maltského předsednictví Rady (rozprava)
 3.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (rozprava)
 4.Pocta památce Simone Veilové
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  
6.1.Jmenování členky Evropské komise (hlasování)
  
6.2.Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Evropské normy pro 21. století (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Promlčecí lhůty u dopravních nehod (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (hlasování)
  
6.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)
  
6.11.Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (hlasování)
  
6.12.Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  
6.13.Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (hlasování)
  
6.14.Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (hlasování)
  
6.15.Soukromé bezpečnostní agentury (hlasování)
  
6.16.Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (rozprava)
 12.Obranný plán EU a budoucnost Evropy (rozprava na aktuální téma)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Výklady jednacího řádu
 15.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (rozprava)
 16.Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 17.Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
 18.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) *** – Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (rozprava)
 19.Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (rozprava)
 20.Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (rozprava)
 21.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členky Evropské komise
Zápis (185 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (80 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1220 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (82 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (30 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (80 kb)    
 
Zápis (273 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (503 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1350 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí