Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Malta eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)
 3.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (arutelu)
 4.Simone Veili mälestamine
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Komisjoni liikme nimetamine (hääletus)
  
6.2.ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.4.Euroopa standardid 21. sajandil (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.5.Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.6.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.7.Liiklusõnnetuste aegumistähtajad (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.8.Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.9.Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile ***I (hääletus)
  
6.10.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (hääletus)
  
6.11.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I (hääletus)
  
6.12.Paranduseelarve projekt nr 2/2017: 2016. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)
  
6.13.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (hääletus)
  
6.14.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (hääletus)
  
6.15.Eraturvafirmad (hääletus)
  
6.16.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)
 12.ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (temaatiline arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Kodukorra tõlgendamine
 15.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik aastaks 2025“ (arutelu)
 16.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 17.Saudi Araabia valimine ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks (arutelu)
 18.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** - ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (arutelu)
 19.ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (arutelu)
 20.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (arutelu)
 21.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Komisjoni liikme nimetamine
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (71 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1220 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (29 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (78 kb)    
 
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (481 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1284 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika