Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Maltan puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 3.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (keskustelu)
 4.Simone Veilin muistotilaisuus
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  
6.1.Komission jäsenen nimittäminen (äänestys)
  
6.2.Puitesopimuksen tekeminen EU:n ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.6.Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.7.Liikennevahinkojen vanhentumisajat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.8.Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.9.Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovan tasavallalle ***I (äänestys)
  
6.10.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)
  
6.11.Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I (äänestys)
  
6.12.Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)
  
6.13.Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (äänestys)
  
6.14.Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (äänestys)
  
6.15.Yksityiset turvallisuusalan yritykset (äänestys)
  
6.16.Työolot ja epävarmat työsuhteet (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 12.EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (ajankohtainen keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Työjärjestyksen tulkinnat
 15.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (keskustelu)
 16.Talousarvio 2018 - trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 17.Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (keskustelu)
 18.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) *** - Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (keskustelu)
 19.Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (keskustelu)
 21.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Komission jäsenen nimittäminen
Pöytäkirja (186 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (80 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1220 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (80 kb)    
 
Pöytäkirja (269 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (479 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1284 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö