Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Maltos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 3.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (diskusijos)
 4.Simone Veil atminimo pagerbimas
 5.Pirmininkės pranešimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Europos Komisijos nario skyrimas (balsavimas)<br/><br/>Europos Komisijos nario skyrimas – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))
  
6.2.Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.XXI amžiaus Europos standartai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Eismo įvykių senaties terminai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Civilinio proceso bendri būtiniausi standartai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I (balsavimas)
  
6.10.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)
  
6.11.Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (balsavimas)
  
6.12.2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo įtraukiamas 2016 finansiniais metais susidaręs perteklius (balsavimas)
  
6.13.Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (balsavimas)
  
6.14.Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (balsavimas)
  
6.15.Privačios apsaugos bendrovės (balsavimas)
  
6.16.Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 12.ES gynybos planas ir Europos ateitis (diskusija aktualia tema)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai
 15.Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (diskusijos)
 16.2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)
 17.Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** - Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (diskusijos)
 19.ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (diskusijos)
 20.Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (diskusijos)
 21.Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos Komisijos nario skyrimas
Protokolas (183 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (80 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1220 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (83 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (29 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (133 kb)    
 
Protokolas (285 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (483 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1268 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika