Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes Maltas prezidentūras pārskats (debates)
 3.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (debates)
 4.Simone Veil piemiņas godināšana
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana (balsošana)
  6.2.Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Eiropas standarti 21. gadsimtam (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.8.Kopīgu civilprocesa standartu minimums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.9.Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I (balsošana)
  6.10.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (balsošana)
  6.11.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (balsošana)
  6.12.Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā ieskaita 2016. finanšu gada pārpalikumu (balsošana)
  6.13.Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (balsošana)
  6.14.Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (balsošana)
  6.15.Privātie drošības uzņēmumi (balsošana)
  6.16.Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (debates)
 12.ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (debates par aktuāliem jautājumiem)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Reglamenta interpretācija
 15.Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (debates)
 16.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 17.Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (debates)
 18.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** - ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (debates)
 19.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (debates)
 20.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (debates)
 21.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana
Protokols (187 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsojumu rezultāti (80 kb) Balsojumi pēc saraksta (1220 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (82 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (30 kb) Balsojumi pēc saraksta (82 kb)    
 
Protokols (274 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsojumu rezultāti (555 kb) Balsojumi pēc saraksta (1295 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika