Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)
 3.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (debat)
 4.Herdenking van Simone Veil
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  
6.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie (stemming)
  
6.2.Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Europese normen voor de 21e eeuw (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I (stemming)
  
6.10.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (stemming)
  
6.11.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (stemming)
  
6.12.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen (stemming)
  
6.13.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (stemming)
  
6.14.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (stemming)
  
6.15.Particuliere beveiligingsondernemingen (stemming)
  
6.16.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)
 12.EU-defensieplan en de toekomst van Europa (actualiteitendebat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Interpretaties van het Reglement
 15.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën tegen 2025 (debat)
 16.Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (debat)
 17.Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (debat)
 18.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) *** - Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (debat)
 19.Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (debat)
 20.Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (debat)
 21.De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Commissie
Notulen (185 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (80 kb) Hoofdelijke stemming (1220 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (29 kb) Hoofdelijke stemming (93 kb)    
 
Notulen (276 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (487 kb) Hoofdelijke stemming (1194 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid