Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (debata)
 4.Uroczystość ku czci Simone Veil
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Nominacja członka Komisji Europejskiej (głosowanie)
  6.2.Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Normy europejskie dla XXI wieku (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (głosowanie)
  6.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)
  6.11.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (głosowanie)
  6.12.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  6.13.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (głosowanie)
  6.14.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (głosowanie)
  6.15.Prywatne firmy ochroniarskie (głosowanie)
  6.16.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (debata)
 12.Plan obrony UE i przyszłość Europy (debata na aktualny temat)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Wykładnia Regulaminu
 15.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata)
 16.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (debata)
 17.Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (debata)
 18.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** - Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (debata)
 19.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (debata)
 20.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 21.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Nominacja członka Komisji Europejskiej
Protokół (182 kb)  Lista obecności (64 kb)  Załącznik 1 (7 kb)
 
Protokół (82 kb)  Lista obecności (11 kb)  Wyniki głosowania (30 kb)  Głosowanie imienne (82 kb)
 
Protokół (287 kb)  Lista obecności (63 kb)  Wyniki głosowania (489 kb)  Głosowanie imienne (1284 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności