Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)
 3.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (dezbatere)
 4.Omagiu în memoria lui Simone Veil
 5.Comunicarea Președintelui
 6.Votare
  6.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene (vot)
  6.2.Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Standardele europene pentru secolul 21 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Termene de prescripție aplicabile accidentelor rutiere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Standarde minime comune privind procedura civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.9.Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I (vot)
  6.10.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)
  6.11.Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (vot)
  6.12.Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2017 de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (vot)
  6.13.Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (vot)
  6.14.Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (vot)
  6.15.Societățile de securitate private (vot)
  6.16.Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Componența comisiilor și delegațiilor
 11.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)
 12.Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (dezbatere pe o temă de actualitate)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Interpretarea Regulamentului de procedură
 15.Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (dezbatere)
 16.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (dezbatere)
 17.Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)
 18.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) *** - Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (dezbatere)
 19.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (dezbatere)
 20.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)
 21.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Comisiei Europene
Proces-verbal (190 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (79 kb) Voturi prin apel nominal (1220 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (82 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (29 kb) Voturi prin apel nominal (92 kb)    
 
Proces-verbal (278 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (482 kb) Voturi prin apel nominal (1282 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate