Rodyklė 
Protokolas
PDF 483kWORD 29k
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Mariya Gabriel (BG) skyrimas Europos Komisijos nare 

(slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnio 1 dalis))

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: skyrimas+517, 77, 89

 2. Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai*** 

Rekomendacija: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+535, 99, 62

 3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ 

Pranešimas: Monika Vana (A8-0248/2017) (reikalinga Parlamentą sudarančių narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+602, 86, 9

 4. XXI amžiaus Europos standartai 

Pranešimas: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+629, 34, 33

 5. Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti 

Pranešimas: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+543, 99, 56

 6. Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę 

Pranešimas: Renata Briano (A8-0221/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+599, 33, 67

 7. Eismo įvykių senaties terminai 

Pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (reikalinga Parlamentą sudarančių narių balsų dauguma)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+558, 69, 73

 8. Civilinio proceso bendri būtiniausi standartai 

Pranešimas: Emil Radev (A8-0210/2017) (reikalinga Parlamentą sudarančių narių balsų dauguma)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+545, 79, 71

 9. Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I 

Pranešimas: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą8EFDDVB-96, 583, 20
Preliminarus susitarimas *
Preliminarus susitarimas6komitetasVB+575, 76, 46
Bendroji pareiškimas7komitetas+
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:8 pakeitimas.

 10. Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I 

Pranešimas: Hugues Bayet ir Evelyn Regner (A8-0227/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą68EFDDVB-43, 625, 30
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas8komitetasdal.
1+
2/EB-326, 367, 3
20komitetasdal.
1+
2/EB+389, 300, 6
48b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa60EFDDVB-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26komitetas+
48b straipsnio 3 dalies 1 pastraipa61revEFDDVB-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28komitetas+
48b straipsnio 5 dalies a punktas62EFDDVB-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32komitetas+
48b straipsnio 2 dalis63EFDD-
64EFDD-
65EFDDVB+374, 320, 2
Po 48b straipsnio 3 dalies 3 pastraipos83S&DEB+353, 331, 14
45komitetas
Po 48b straipsnio 3 dalies 3 pastraipos84S&DVB-284, 392, 21
85S&DVB-330, 356, 10
69revPPEdal.
1/EB+372, 211, 113
2+
46komitetasdal.
1
2
Po 48b straipsnio 3 dalies 3 pastraipos86S&DVB-332, 353, 11
70revPPEEB+346, 211, 133
49komitetas
Po 48b straipsnio 3 dalies 3 pastraipos81GUE/NGL-
1 konstatuojamoji dalis71GUE/NGL-
6 konstatuojamoji dalis16komitetas+
72GUE/NGL
9 konstatuojamoji dalis18komitetas+
73GUE/NGL
59EFDDVB
Po 9 konstatuojamosios dalies82S&DEB+355, 334, 7
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+534, 98, 62
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:59, 60, 61, 62, 65 ir 68 pakeitimai.
S&D:84, 85 ir 86 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
8 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Įgyvendinant BEPS iniciatyvą neįvykdytas įsipareigojimas, kurį 2013 m. rugsėjo mėn. G20 finansų ministrai paskelbė Sankt Peterburge, kai jie nurodė, kad „reikia apmokestinti pelną, kai vykdoma ekonominė veikla, iš kurios gaunamas pelnas, ir kai kuriama vertė“ 19a. Kadangi vykdant BEPS procesą nepavyko įgyvendinti jo pirminių tikslų, svarbu, kad visos tarptautinės įmonės teiktų daugiau valstybės lygmens ataskaitų.“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
20 pakeitimas
1-oji dalis:„apie įmonių ir filialų padarytus ataskaitų apie pelno mokestį teikimo reikalavimų pažeidimus, dėl kurių valstybės narės skyrė sankcijas pagal Direktyvą 2013/34/ES, reikėtų pranešti viešajam registrui, kurį tvarko Komisija.“.
2-oji dalis:„Tos sankcijos gali apimti, inter alia, administracines baudas, pašalinimą iš viešųjų konkursų ir Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo nesuteikimą;“.
S&D:
46 pakeitimas
1-oji dalis:„Valstybės narės gali nustatyti, kad norint nepateikti tokios informacijos reikėtų gauti išankstinį kompetentingos nacionalinės institucijos leidimą. Įmonė turi kasmet gauti naują leidimą iš kompetentingos institucijos, kuri priims sprendimą remdamasi nauju padėties įvertinimu.“.
2-oji dalis:„Jei į ataskaitą neįtrauktoji informacija daugiau nebeatitinka 3a pastraipoje nustatyto reikalavimo, ji nedelsiant viešai paskelbiama.“.
69 pakeitimas
1-oji dalis:„Valstybės narės nustato, kad norint nepateikti tokios informacijos reikia gauti išankstinį kompetentingos nacionalinės institucijos leidimą. Įmonė siekia kasmet gauti naują leidimą iš kompetentingos institucijos, kuri priims sprendimą remdamasi nauju padėties įvertinimu.“.
2-oji dalis:„Jei į ataskaitą neįtraukta informacija nebeatitinka 3a pastraipoje nustatyto reikalavimo, ji nedelsiant viešai paskelbiama. Pasibaigus informacijos neatskleidimo laikotarpiui, įmonė taip pat privalo atgaline data aritmetinio vidurkio pavidalu atskleisti informaciją, kurios pagal šį straipsnį reikalaujama už praėjusius metus, susijusius su neatskleidimo laikotarpiu.“.
Įvairūs
66, 67, 74, 78, 79 ir 80 pakeitimai buvo atšaukti.

 11. Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I 

Pranešimas: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti pasiūlymą dėl direktyvos
Pasiūlymas atmesti pasiūlymą dėl direktyvos24ENFVB-79, 585, 23
Preliminarus susitarimas *
Preliminarus susitarimas22komitetasVB+566, 96, 28
Komisijos pareiškimas23komitetas+
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF:24 pakeitimas.

 12. 2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo įtraukiamas 2016 finansiniais metais susidaręs perteklius 

Pranešimas: Jens Geier (A8-0229/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
8 dalis1S&DEB+553, 107, 31
9 dalis§originalus tekstasVB+648, 13, 33
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+556, 79, 61
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR:9 dalis.

 13. Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms 

Pranešimas: Pascal Durand (A8-0214/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+662, 32, 2

 14. Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste 

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+541, 32, 119

 15. Privačios saugos tarnybos 

Pranešimas: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
4 dalis§originalus tekstas+pakeista žodžiu
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+530, 147, 19
Įvairūs
Pranešėjas pateikė tokį 4 dalies žodinį pakeitimą:
„4. pabrėžia, kad PST neturėtų būti patikima jokia veikla, kuri galėtų reikšti jėgos naudojimą ir (arba) aktyvų dalyvavimą karo veiksmuose, išskyrus savigyną, taip pat jokiomis aplinkybėmis PST neturėtų būti leidžiama dalyvauti apklausose arba jas vesti; pabrėžia, kad ES saugumo ir gynybos srities prioritetas turėtų būti nacionalinių ginkluotųjų pajėgų, kurias PST gali tik papildyti, neturėdamos jokios valdžios strateginiais klausimais, stiprinimas; pabrėžia, kad privačių saugos tarnybų dalyvavimas karinėse operacijose turi būti pagrįstas taikant nustatytus siektinus tikslus, kuriuos galima patikrinti naudojant konkrečius rodiklius, ir šiam dalyvavimui turi būti skirtas visapusiškai apibūdintas biudžetas, taip pat turi būti nurodyta dalyvavimo pradžios ir pabaigos data ir dalyvavimas vykdomas laikantis griežto etikos kodekso; pažymi, kad ginkluotųjų ir saugumo pajėgų veikla užsienyje yra labai vertinga siekiant išlaikyti taiką ir užkirsti kelią konfliktams, taip pat vėliau atkurti socialinę sistemą ir užtikrinti nacionalinį susitaikymą;“.

 16. Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas 

Pranešimas: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Alternatyvus pasiūlymas dėl rezoliucijos2ENFVB-65, 622, 4
5 dalis§originalus tekstasatsk./EB-335, 344, 11
6 dalis1daugiau kaip 76 nariai-
§originalus tekstasatsk./EB+375, 298, 21
9 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+408, 277, 5
10 dalis§originalus tekstasatsk./EB-306, 375, 8
24 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+351, 316, 24
27 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB-276, 405, 7
31 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+518, 153, 23
2/VB+446, 213, 28
34 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+547, 78, 65
2/VB+386, 273, 32
45 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+652, 19, 19
2/VB+474, 165, 52
46 dalis§originalus tekstasatsk.-
58 dalis§originalus tekstasatsk.+
Balsavimas: rezoliucija (visas rezoliucijos tekstas) EMPL komitetasVB+504, 111, 59
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF:2 pakeitimas.
S&D:31, 34 ir 45 dalys.
Prašymai balsuoti atskirai
Nariai:5, 6, 10, 46 ir 58 dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
9 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „lankstumo ir saugumo pusiausvyra;“ ir „nedidelė administracinė našta darbdaviams;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
24 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad jos jokiomis aplinkybėmis neturi būti netinkamai naudojamos kaip migracijos kontrolės priemonės;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
27 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisiją ir“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
31 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, susijusių su jos tiksline Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūra, ir persvarstyti Darbo per laikinojo įdarbinimo įmones direktyvą, siekiant užtikrinti pagrindines socialines teises visiems darbuotojams“.
2-oji dalis:„įskaitant vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą toje pačioje vietoje;“.
34 dalis
1-oji dalis:„atsižvelgdamas į darbuotojų, visų pirma jaunimo, kurie dabar palieka savo kilmės šalis ir, ieškodami įsidarbinimo galimybių, vyksta į kitas valstybes nares, skaičių, pažymi, kad būtina skubiai parengti atitinkamas priemones, kuriomis būtų užtikrinama, jog nė vienas darbuotojas neliktų be socialinių ir darbo teisių apsaugos; šiomis aplinkybėmis ragina Komisiją ir valstybes nares toliau gerinti ES darbo jėgos judumo galimybes laikantis vienodo požiūrio principo ir užtikrinant darbo užmokestį bei socialinius standartus ir visišką socialinių teisių perkeliamumą;“.
2-oji dalis:„ragina visas valstybes nares nustatyti socialinę ir užimtumo politiką, kuri užtikrintų lygias teises ir vienodą užmokestį už darbą toje pačioje darbo vietoje;“.
45 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su nedeklaruojamu darbu ir fiktyviu savarankišku darbu bei bet kokios formos neteisėto darbo praktika, kuria kenkiama darbuotojų teisėms ir socialinės apsaugos sistemoms;“.
2-oji dalis:„pakartoja savo nuomonę, kad visų sričių būsimoje užimtumo politikoje reikėtų apsvarstyti draudimą sudaryti nenustatytos apimties darbo sutartis;“.
Teisinė informacija - Privatumo politika