Indiċi 
Minuti
PDF 498kWORD 32k
It-Tlieta, 4 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea 

(Votazzjoni sigrieta (Artikolu 180a(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: ħatra+517, 77, 89

 2. Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Kosovo dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni *** 

Rakkomandazzjoni: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+535, 99, 62

 3. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining 

Rapport: Monika Vana (A8-0248/2017) (maġġoranza tal-Membri tal-Parlament Ewropew meħtieġa u 3/5 tal-voti espressi)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+602, 86, 9

 4. Standards Ewropej għas-seklu 21 

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+629, 34, 33

 5. Lejn qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti 

Rapport: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+543, 99, 56

 6. Ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd 

Rapport: Renata Briano (A8-0221/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+599, 33, 67

 7. Perjodi ta' limitazzjoni għall-inċidenti tat-traffiku 

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (maġġoranza tal-membri komponenti tal-Parlament Ewropew meħtieġa)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+558, 69, 73

 8. Standards minimi komuni ta' proċeduri ċivili 

Rapport: Emil Radev (A8-0210/2017) (maġġoranza tal-membri komponenti tal-Parlament Ewropew meħtieġa)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+545, 79, 71

 9. Assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova ***I 

Rapport: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta ta' rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni
Proposta ta' rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni8EFDDVSI-96, 583, 20
Ftehim provviżorju *
Ftehim provviżorju6kumitatVSI+575, 76, 46
Dikjarazzjoni konġunta7kumitat+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:emenda 8

 10. Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I 

Rapport: Hugues Bayet u Evelyn Regner (A8-0227/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta ta' rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni68EFDDVSI-43, 625, 30
Emendi mill-kumitat responsabbli - votazzjoni kollettiva1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjonijiet separati8kumitatVmaq
1+
2/VE-326, 367, 3
20kumitatVmaq
1+
2/VE+389, 300, 6
Artikolu 48b, § 1, sub§ 160EFDDVSI-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26kumitat+
Artikolu 48b, § 3, sub§ 161revEFDDVSI-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28kumitat+
Artikolu 48b, § 5, punt a62EFDDVSI-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32kumitat+
Artikolu 48b, § 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDVSI+374, 320, 2
Artikolu 48b, § 3, wara s-sub § 383S&DVE+353, 331, 14
45kumitat
Artikolu 48b, § 3, wara s-sub § 384S&DVSI-284, 392, 21
85S&DVSI-330, 356, 10
69revPPEVmaq
1/VE+372, 211, 113
2+
46kumitatVmaq
1
2
Artikolu 48b, § 3, wara s-sub § 386S&DVSI-332, 353, 11
70revPPEVE+346, 211, 133
49kumitat
Artikolu 48b, § 3, wara s-sub § 381GUE/NGL-
Premessa 171GUE/NGL-
Premessa 616kumitat+
72GUE/NGL
Premessa 918kumitat+
73GUE/NGL
59EFDDVSI
Wara l-premessa 982S&DVE+355, 334, 7
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+534, 98, 62
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:emendi 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:emendi 84, 85, 86
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
emenda 8
l-ewwel partiIt-test kollu apparti: "L-inizjattiva BEPS ma ssodisfatx il-wegħda li għamlu l-ministri tal-finanzi tal-G20 f'San Pietruburgu, f'Settembru 2013, meta qalu li "l-profitti jenħtieġ li jiġu intaxxati fejn jitwettqu l-attivitajiet ekonomiċi li jġibu l-profitti u fejn jinħoloq il-valur. Il-falliment tal-proċess BEPS li jissodisfa l-objettivi oriġinali tiegħu jenfasizza l-importanza ta' aktar rapportar fil-livell tal-pajjiżi għall-intrapriżi multinazzjonali kollha."
it-tieni partidan il-kliem
emenda 20
l-ewwel parti"Il-każijiet ta' ksur tar-rekwiżiti tar-rapportar rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu min-naħa tal-intrapriżi u l-fergħat, li jagħtu bidu għal penali min-naħa tal-Istati Membri, f'konformità mad-Direttiva 2013/34/UE, jenħtieġ li jiġu rrapportati f'reġistru pubbliku ġestit mill-Kummissjoni."
it-tieni parti"Dawn il-penali jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, multi amministrattivi jew esklużjoni minn sejħiet pubbliċi għal offerti u mill-għoti ta' finanzjament mill-Fondi Strutturali tal-Unjoni."
S&D:
emenda 46
l-ewwel parti"L-Istati Membri għandhom jissoġġettaw dawn l-ommissjonijiet għall-awtorizzazzjoni minn qabel tal-awtorità nazzjonali kompetenti. L-intrapriża għandha titlob awtorizzazzjoni ġdida kull sena mingħand l-awtorità kompetenti, li tieħu deċiżjoni abbażi ta' valutazzjoni ġdida tas-sitwazzjoni."
it-tieni parti"Jekk l-informazzjoni mħollija barra ma tissodisfax aktar ir-rekwiżit stabbilit fis-subparagrafu 3a, din għandha titqiegħed minnufih għad-dispożizzjoni tal-pubbliku."
emenda 69
l-ewwel parti"L-Istati Membri għandhom jissoġġettaw dawn l-ommissjonijiet għall-awtorizzazzjoni minn qabel tal-awtorità nazzjonali kompetenti. L-intrapriża għandha titlob awtorizzazzjoni ġdida kull sena mingħand l-awtorità kompetenti, li tieħu deċiżjoni abbażi ta' valutazzjoni ġdida tas-sitwazzjoni."
it-tieni parti"Jekk l-informazzjoni mħollija barra ma tissodisfax aktar ir-rekwiżit stabbilit fis-subparagrafu 3a, din għandha titqiegħed minnufih għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Minn tmiem il-perjodu ta' nondivulgazzjoni, l-intrapriża għandha tiddivulga wkoll, b'mod retroattiv u fl-għamla ta' medja aritmetika, l-informazzjoni mitluba minn dan l-Artikolu għas-snin preċedenti koperti mill-perjodu ta' nondivulgazzjoni."
Varji
L-emendi 66, 67, 74, 78, 79 u 80 ġew irtirati.

 11. L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna ***I 

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta għal ċaħda
Proposta għal ċaħda24ENFVSI-79, 585, 23
Ftehim provviżorju *
Ftehim provviżorju22kumitatVSI+566, 96, 28
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni23kumitat+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:emenda 24

 12. Abbozz ta' baġit emendatorju nru 2 għall-Baġit Ġenerali 2017 - Id-dħul tal-bilanċ favorevoli tas-sena finanzjarja 2016 

Rapport: Jens Geier (A8-0229/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 81S&DVE+553, 107, 31
§ 9§test oriġinaliVSI+648, 13, 33
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+556, 79, 61
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:§ 9

 13. Ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji 

Rapport: Pascal Durand (A8-0214/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+662, 32, 2

 14. L-indirizzar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, inkluż il-ġenoċidju 

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+541, 32, 119

 15. Kumpaniji tas-sigurtà privati 

Rapport: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 4§test oriġinali+modifikata oralment
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+530, 147, 19
Varji
Ir-rapporteur ipproponiet l-emenda orali li ġejja għall-§ 4:
"4. Jenfasizza li l-ebda attività ma għandha tiġi esternalizzata lil PSCs li tkun timplika l-użu tal-forza u/jew il-parteċipazzjoni attiva fl-ostilitajiet, ħlief għal awtodifiża, u fl-ebda ċirkustanza l-PSCs m'għandhomx jitħallew jieħdu sehem, jew iwettqu interrogazzjonijiet; jenfasizza li, fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża tal-UE, il-prijorità għandha tkun it-tisħiħ tal-forzi armati nazzjonali, li għalihom il-PSCs jistgħu jkunu biss komplement, mingħajr l-ebda awtorità fuq deċiżjonijiet strateġiċi; jenfasizza l-fatt li kwalunkwe parteċipazzjoni minn kumpaniji tas-sigurtà privati f'operazzjonijiet militari trid tiġi ġġustifikata, b'objettivi definiti b'mod ċar li jistgħu jiġu vverifikati permezz tal-użu ta' indikaturi reali, ikollha baġit bid-dettalji kollha u data tal-bidu u tat-tmiem speċifiċi, u tirrispetta kodiċi ta' etika strett; jirrimarka li x-xogħol tal-forzi armati u l-forzi tas-sigurtà f'pajjiż barrani huwa ta' valur fundamentali fiż-żamma tal-paċi u l-prevenzjoni tal-konflitti, kif ukoll fir-rikostruzzjoni soċjali u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali ulterjuri;

 16. Kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju 

Rapport: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva2ENFVSI-65, 622, 4
§ 5§test oriġinaliVsep/VE-335, 344, 11
§ 61+ minn 76 Membru-
§test oriġinaliVsep/VE+375, 298, 21
§ 9§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+408, 277, 5
§ 10§test oriġinaliVsep/VE-306, 375, 8
§ 24§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+351, 316, 24
§ 27§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE-276, 405, 7
§ 31§test oriġinaliVmaq
1/VSI+518, 153, 23
2/VSI+446, 213, 28
§ 34§test oriġinaliVmaq
1/VSI+547, 78, 65
2/VSI+386, 273, 32
§ 45§test oriġinaliVmaq
1/VSI+652, 19, 19
2/VSI+474, 165, 52
§ 46§test oriġinaliVsep-
§ 58§test oriġinaliVsep+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test sħiħ) (Kumitat EMPL)VSI+504, 111, 59
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:emenda 2
S&D:§§ 31, 34, 45
Talbiet għal votazzjoni separata
Membri:§§ 5, 6, 10, 46, 58
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Membri:
§ 9
l-ewwel partiIt-test kollu apparti: "il-bilanċ bejn il-flessibbiltà u s-sigurtà" u "piż amministrattiv baxx għal min iħaddem"
it-tieni partidan il-kliem
§ 24
l-ewwel partiIt-test kollu apparti: "u m'għandhom għall-ebda ċirkostanza jiġu abbużati b'mod li jsiru mekkaniżmi ta' kontroll tal-migrazzjoni"
it-tieni partidan il-kliem
§ 27
l-ewwel partiIt-test kollu apparti: "lill-Kummissjoni u"
it-tieni partidan il-kliem
§ 31
l-ewwel parti"Jistieden lill-Kummissjoni tipproċedi bir-reviżjoni mmirata tagħha tad-Direttiva dwar l-Istazzjonament tal-Ħaddiema u tirrevedi d-Direttiva dwar Xogħol Temporanju permezz ta' Aġenzija biex tiżgura d-drittijiet soċjali fundamentali għall-ħaddiema kollha"
it-tieni parti"inkluża paga ndaqs għal xogħol ugwali fl-istess post;"
§ 34
l-ewwel parti"Jinnota li, minħabba l-għadd ta' ħaddiema, partikolarment żgħażagħ, li issa qed jitilqu l-pajjiżi ta' oriġini tagħhom għal Stati Membri oħra biex ifittxu opportunitajiet ta' impjieg, hemm ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati miżuri adegwati li jiggarantixxu li l-ebda ħaddiem ma jibqa' mingħajr kopertura mill-protezzjoni tad-drittijiet soċjali u tax-xogħol; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu aktar il-mobilità tax-xogħol tal-UE filwaqt li jħaddnu l-prinċipju tat-trattament ugwali, u jħarsu l-pagi u l-istandards soċjali u jiggarantixxu l-portabbiltà sħiħa tad-drittijiet soċjali;"
it-tieni parti"jistieden lil kull Stat Membru jistabbilixxi l-politiki soċjali u tax-xogħol għal drittijiet ugwali u paga ugwali fl-istess post tax-xogħol;"
§ 45
l-ewwel parti"Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat, l-impjieg indipendenti fittizju u l-forom kollha ta' prattiki ta' impjieg illegali li jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema u s-sistemi tas-sigurtà soċjali;"
it-tieni parti"itenni l-fehma tiegħu li l-prevenzjoni tal-kuntratti li ma jispeċifikawx il-ħinijiet tax-xogħol għandha tiġi kkunsidrata f'kull politika futura dwar l-impjiegi;"
Avviż legali - Politika tal-privatezza