Index 
Proces-verbal
PDF 482kWORD 29k
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Numirea unui membru al Comisiei Europene 

[vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: numire+517, 77, 89

 2. Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii *** 

Recomandare: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+535, 99, 62

 3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining - Spania 

Raport: Monika Vana (A8-0248/2017) (este necesară majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+602, 86, 9

 4. Standardele europene pentru secolul 21 

Raport: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+629, 34, 33

 5. Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate 

Raport: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+543, 99, 56

 6. Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit 

Raport: Renata Briano (A8-0221/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+599, 33, 67

 7. Termene de prescripție pentru accidentele rutiere 

Raport: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+558, 69, 73

 8. Standarde comune minime privind procedura civilă 

Raport: Emil Radev (A8-0210/2017) (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+545, 79, 71

 9. Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I 

Raport: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere a propunerii Comisiei
Propunere de respingere a propunerii Comisiei8EFDDAN-96, 583, 20
Acord provizoriu
Acord provizoriu6comisiaAN+575, 76, 46
Declarație comună7comisia+
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentul 8

 10. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I 

Raport: Hugues Bayet și Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere a propunerii Comisiei68EFDDAN-43, 625, 30
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
comisia+
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot separat8comisiadiv
1+
2/VE-326, 367, 3
20comisiadiv
1+
2/VE+389, 300, 6
Articolul 48b § 1, sub § 160EFDDAN-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26comisia+
Articolul 48b § 3, sub § 161revEFDDAN-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28comisia+
Articolul 48b, § 5, litera a62EFDDAN-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32comisia+
Articolul 48b, § 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDAN+374, 320, 2
Articolul 48b § 3, după sub § 383S&DVE+353, 331, 14
45comisia
Articolul 48b § 3, după sub § 384S&DAN-284, 392, 21
85S&DAN-330, 356, 10
69revPPEdiv
1/VE+372, 211, 113
2+
46comisiadiv
1
2
Articolul 48b § 3, după sub § 386S&DAN-332, 353, 11
70revPPEVE+346, 211, 133
49comisia
Articolul 48b § 3, după sub § 381GUE/NGL-
Considerentul 171GUE/NGL-
Considerentul 616comisia+
72GUE/NGL
Considerentul 918comisia+
73GUE/NGL
59EFDDAN
După considerentul 982S&DVE+355, 334, 7
vot: propunerea ComisieiAN+534, 98, 62
Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD:amendamentele 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:amendamentele 84, 85, 86
Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 8
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „Inițiativa BEPS nu a respectat angajamentul pe care miniștrii de finanțe din țările G20 și l-au asumat la Sankt Petersburg, în septembrie 2013, când au declarat că „impozitele ar trebui plătite acolo unde sunt generate profiturile și unde este creată valoarea19a. Eșecul procesului BEPS de a îndeplini obiectivele inițiale subliniază importanța intensificării raportării la nivel de țară pentru toate întreprinderile multinaționale.”
A doua parteaceste cuvinte
amendamentul 20
Prima parte„Cazurile de încălcare de către întreprinderi și sucursale a cerințelor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care dau naștere unor sancțiuni impuse de statele membre, în temeiul Directivei 2013/34/UE, ar trebui să fie raportate într-un registru public administrat de Comisia Europeană.”
A doua parte„Aceste sancțiuni ar putea include, printre altele, amenzi administrative sau excluderea de la licitații publice și de la acordarea de finanțare din fondurile structurale ale Uniunii.”
S&D:
amendamentul 46
Prima parte„Statele membre supun astfel de omisiuni autorizării prealabile din partea autorității naționale competente. Întreprinderea solicită în fiecare an o nouă autorizație din partea autorității competente, care ia o decizie pa baza unei noi evaluări a situației.”
A doua parte„În cazul în care informațiile omise nu mai îndeplinesc cerința stabilită la paragraful 3a, acestea sunt făcute imediat publice.”
amendamentul 69
Prima parte„Statele membre supun astfel de omisiuni autorizării prealabile din partea autorității naționale competente. Întreprinderea solicită în fiecare an o nouă autorizație din partea autorității competente, care ia o decizie pa baza unei noi evaluări a situației.”
A doua parte„În cazul în care informațiile omise nu mai îndeplinesc cerința stabilită la paragraful 3a, acestea sunt făcute imediat publice. De la sfârșitul perioadei de nedivulgare, întreprinderea dezvăluie retroactiv, de asemenea, sub forma unei medii aritmetice, informațiile solicitate în temeiul prezentului articol pentru anii precedenți acoperiți de perioada de nedivulgare.”
Diverse
Amendamentele 66, 67, 74, 78, 79 și 80 au fost retrase.

 11. Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I 

Raport: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere
Propunere de respingere24ENFAN-79, 585, 23
Acord provizoriu
Acord provizoriu22comisiaAN+566, 96, 28
Declarația Comisiei23comisia+
Solicitări de vot prin apel nominal
ENF:amendamentul 24

 12. Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2017 de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2016 

Raport: Jens Geier (A8-0229/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 81S&DVE+553, 107, 31
§ 9§text originalAN+648, 13, 33
vot: rezoluție (întregul text)AN+556, 79, 61
Solicitări de vot prin apel nominal
ECR:§ 9

 13. Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi 

Raport: Pascal Durand (A8-0214/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: rezoluție (întregul text)AN+662, 32, 2

 14. Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: rezoluție (întregul text)AN+541, 32, 119

 15. Societățile de securitate private 

Raport: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 4§text original+modificare orală
vot: rezoluție (întregul text)AN+530, 147, 19
Diverse
Raportorul a propus următorul amendament oral la § 4:
„4. subliniază că nu ar trebui să fie externalizate către SSP-uri activități care ar implica recurgerea la forță și/sau participarea activă în cadrul ostilităților, cu excepția cazurilor de autoapărare, și în nici un caz nu ar trebui permis SSP-urilor să ia parte la interogări, sau să efectueze interogări; subliniază că, în materie de securitate și apărare a UE, prioritatea ar trebui să fie consolidarea forțelor armate naționale, context în care SSP-urile nu pot juca decât un rol complementar, fără nicio autoritate asupra deciziilor strategice; subliniază că participarea societăților de securitate private la operațiuni militare trebuie să fie justificată, cu obiective definite în mod clar și verificabile cu indicatori concreți, cu un buget detaliat și o dată de început și de încheiere stabilită, și să se desfășoare sub un cod etic strict; subliniază că activitatea în străinătate a forțelor armate și de securitate reprezintă o valoare fundamentală pentru menținerea păcii și pentru prevenirea conflictelor, precum și pentru reconstrucția socială și reconcilierea națională ulterioară; ”

 16. Condițiile de muncă și locurile de muncă precare 

Raport: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de rezoluţie de înlocuire2ENFAN-65, 622, 4
§ 5§text originalvs/VE-335, 344, 11
§ 61peste 76 de deputați-
§text originalvs/VE+375, 298, 21
§ 9§text originaldiv
1+
2/VE+408, 277, 5
§ 10§text originalvs/VE-306, 375, 8
§ 24§text originaldiv
1+
2/VE+351, 316, 24
§ 27§text originaldiv
1+
2/VE-276, 405, 7
§ 31§text originaldiv
1/AN+518, 153, 23
2/AN+446, 213, 28
§ 34§text originaldiv
1/AN+547, 78, 65
2/AN+386, 273, 32
§ 45§text originaldiv
1/AN+652, 19, 19
2/AN+474, 165, 52
§ 46§text originalvs-
§ 58§text originalvs+
vot: rezoluție (întregul text) (comisia EMPL)AN+504, 111, 59
Solicitări de vot prin apel nominal
ENF:amendamentul 2
S&D:§§ 31, 34, 45
Solicitări de vot separat
Deputați:§§ 5, 6, 10, 46, 58
Solicitări de vot pe părți
Deputați:
§ 9
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „echilibrarea flexibilității și a securității” și „sarcini administrative reduse pentru angajatori;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 24
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „și faptul că acestea nu trebuie sub nicio formă să fie folosite în mod greșit ca mecanisme de control al migrației”
A doua parteaceste cuvinte
§ 27
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „Comisia și”
A doua parteaceste cuvinte
§ 31
Prima parte„solicită Comisiei să efectueze revizuirea planificată a Directivei privind detașarea lucrătorilor și să revizuiască Directiva privind lucrătorii temporari, pentru a asigura drepturi sociale fundamentale pentru toți lucrătorii”
A doua parte„inclusiv remunerație egală pentru aceeași muncă desfășurată în același loc;”
§ 34
Prima parte„consideră că, având în vedere numărul lucrătorilor, mai ales tineri, care își părăsesc în prezent țările de origine pentru a pleca în alte state membre în căutarea unor oportunități de încadrare în muncă, este necesar să se dezvolte urgent măsuri adecvate prin care să se garanteze faptul că drepturile sociale și drepturile lucrătorilor sunt respectate în cazul tuturor lucrătorilor; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să îmbunătățească și mai mult mobilitatea forței de muncă în UE, în conformitate cu principiul egalității de tratament, cu protejarea salariilor și a standardelor sociale și cu garantarea transferabilității depline a drepturilor sociale;”
A doua parte„invită fiecare stat membre să stabilească politici sociale și de ocupare a forței de muncă pentru drepturi egale și remunerație egală la același loc de muncă;”
§ 45
Prima parte„invită Comisia și statele membre să combată munca nedeclarată, activitățile independente false și toate formele de practici ilegale de ocupare a forței de muncă, care subminează drepturile lucrătorilor și sistemele de securitate socială;”
A doua parte„își reiterează opinia potrivit căreia prevenirea contractelor cu „zero ore” ar trebui să fie avută în vedere în toate politicile viitoare privind ocuparea forței de muncă;”
Aviz juridic - Politica de confidențialitate