Indeks 
Zapisnik
PDF 270kWORD 81k
Utorak, 4. srpnja 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregled malteškog predsjedništva (rasprava)
 3.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (rasprava)
 4.Počast u sjećanje na Simone Veil
 5.Priopćenje predsjedništva
 6.Glasovanje
  
6.1.Imenovanje člana Europske komisije (glasovanje)
  
6.2.Okvirni sporazum EU-a i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/001 ES/Castilla y León, vađenje ugljena ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Europske norme za 21. stoljeće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Rokovi zastare za prometne nesreće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Zajednički minimalni standardi za građanski postupak (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Makrofinancijska pomoć Republici Moldovi ***I (glasovanje)
  
6.10.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (glasovanje)
  
6.11.Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu ***I (glasovanje)
  
6.12.Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016. (glasovanje)
  
6.13.Duži vijek trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća (glasovanje)
  
6.14.Kršenje ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (glasovanje)
  
6.15.Privatna zaštitarska društva (glasovanje)
  
6.16.Uvjeti rada i nesigurnost radnih mjesta (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Sastav odbora i izaslanstava
 11.Priprema programa rada Komisije za 2018. (rasprava)
 12.Europski plan obrane i budućnost Europe (tematska rasprava)
 13.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 14.Tumačenja Poslovnika
 15.Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a do 2025. (rasprava)
 16.Proračun za 2018. – mandat za trijalog (rasprava)
 17.Izbor Saudijske Arabije za članicu Komisije UN-a za status žena (rasprava)
 18.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** - Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (rasprava)
 19.Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (rasprava)
 20.Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (rasprava)
 21.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (rasprava)
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje člana Europske komisije


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Pregled malteškog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pregled malteškog predsjedništva (2017/2658(RSP))

Predsjednik je u kratkoj uvodnoj izjavi zahvalio malteškom predsjedništvu na izvršenom radu.

Joseph Muscat (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave, (Predsjednik o izjavi Jean-Claudea Junckera).

Govorili su: David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alfred Sant, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, također o izjavi Jean-Claudea Junckera, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, i Carlos Zorrinho.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorio je Péter Niedermüller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri i Miriam Dalli.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Joseph Muscat.

Rasprava je zaključena.


3. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Hugues Bayet i Evelyn Regner predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Elly Schlein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Rosa Estaràs Ferragut, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes i Theodor Dumitru Stolojan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet i Evelyn Regner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 4.7.2017..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

4. Počast u sjećanje na Simone Veil

Predsjednik u ime Parlamenta odaje počast Simone Veil, prvoj predsjednici Europskog parlamenta izabranog na neposrednim općim izborima.

Govorio je Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, kako bi odao počast u sjećanje na Simone Veil.


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorio je Bruno Gollnisch.

5. Priopćenje predsjedništva

Predsjednica je obavijestila da je Konferencija predsjednika odobrila zahtjev Istražnog odbora PANA da mu se mandat produlji za tri mjeseca.

To je produljenje nužno kako bi se Odboru omogućilo da u potpunosti i propisno izvrši svoj mandat, kako ga je Parlament usvojio 8. lipnja 2016., uzimajući u obzir broj dokumenata koje još treba proučiti, zatraženih analiza kako i zainteresiranih strana koje treba saslušati.

Parlament je dao svoj pristanak za produljenje.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Imenovanje člana Europske komisije (glasovanje)

Imenovanje člana Europske komisije – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 4.7.2017.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0275)


6.2. Okvirni sporazum EU-a i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0276)

Parlament je dao suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma.


6.3. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/001 ES/Castilla y León, vađenje ugljena ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León, vađenje ugljena) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0277)


6.4. Europske norme za 21. stoljeće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o europskim normama za 21. stoljeće [2016/2274(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0278)


6.5. Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće „Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice” [2017/2005(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0279)


6.6. Uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva [2016/2035(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0280)


6.7. Rokovi zastare za prometne nesreće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o rokovima zastare za prometne nesreće [2015/2087(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0281)

Govorili su:

Pavel Svoboda (izvjestitelj) prije glasovanja.


6.8. Zajednički minimalni standardi za građanski postupak (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o zajedničkim minimalnim standardima za građanski postupak u EU-u [2015/2084(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0210/2017)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0282)

Govorili su:

Emil Radev (izvjestitelj) prije glasovanja.


6.9. Makrofinancijska pomoć Republici Moldovi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0283)


6.10. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2017)0284)

Govorila je Evelyn Regner (izvjestiteljica), nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru radi međuinstitucijskih pregovora u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.11. Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0285)

Govorili su:

Jarosław Wałęsa (izvjestitelj) prije glasovanja.


6.12. Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016. (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016. [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0286)


6.13. Duži vijek trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća (glasovanje)

Izvješće o dužem vijeku trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća [2016/2272(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0287)


6.14. Kršenje ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (glasovanje)

Izvješće o kršenjima ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid [2016/2239(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0288)


6.15. Privatna zaštitarska društva (glasovanje)

Izvješće o privatnim zaštitarskim društvima [2016/2238(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0289)

Govorili su:

Hilde Vautmans podnio je usmeni amandman na stavak 4, koji je usvojen.


6.16. Uvjeti rada i nesigurnost radnih mjesta (glasovanje)

Izvješće o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta [2016/2221(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio odbor EMPL)

Usvojen (P8_TA(2017)0290)


7. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld i Daniel Hannan

Izvješće: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias i Seán Kelly

Izvješće: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei i Jiří Pospíšil

Izvješće: Hugues Bayet i Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato i Tomáš Zdechovský

Izvješće: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Momchil Nekov

Izvješće: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek i Lucy Anderson

Izvješće: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Marek Jurek

Izvješće: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil

Izvješće: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov i Danuta Jazłowiecka.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:00 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor IMCO: John Flack

Odbor REGI: John Flack

Odbor CULT: Rupert Matthews

Odbor ENVI: Rupert Matthews

Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom i Norveškom, u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP): Rupert Matthews

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: John Flack

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


11. Priprema programa rada Komisije za 2018. (rasprava)

Izjava Komisije: Priprema programa rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez i Mercedes Bresso.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski i Tibor Szanyi.

Govorio je Frans Timmermans.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o programu rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o programu rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o budućnosti Europe i strateškim prioritetima za program rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano i Rolandas Paksas, o programu rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 5.7.2017..


12. Europski plan obrane i budućnost Europe (tematska rasprava)

Europski plan obrane i budućnost Europe (2017/2752(RSP))

Govorila je Sabine Lösing kako bi započela raspravu.

Govorili su: Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ioan Mircea Paşcu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer o komentarima Janusza Korwina-Mikkea (Predsjednica je to primila na znanje), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei i Mirosław Piotrowski.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) i Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


13. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednica je podsjetila da su preporuke odbora JURI o neulaganju pregovora (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) i (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) objavljene na plenarnoj sjedinici od ponedjeljka 3. srpnja 2017. (točka 10 zapisnika od 3.7.2017.).

Na te preporuke u roku od 24 sata koji je određen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika nije uložen prigovor.

Stoga se te preporuke smatraju prihvaćenima te će biti objavljene u usvojenim tekstovima sa sutrašnje sjednice od 5. srpnja 2017. (P8_TA(2017)0291 i P8_TA(2017)0292).


14. Tumačenja Poslovnika

Tumačenje članka 5. stavka 5. i članka 210.a Poslovnika, koja je dao Odbor za ustavna pitanja, objavljena su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 11. zapisnika od 3.7.2017.).

Budući da nijedan klub zastupnika ni zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu osporili tumačenje, u skladu s člankom 226. člankom 4. Poslovnika, te se preporuke smatraju prihvaćenima i bit će objavljene u usvojenim tekstovima sutrašnje sjednice od 5. srpnja 2017. (P8_TA-PROV(2017)0293).


15. Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a do 2025. (rasprava)

Izjava Komisije: Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a do 2025. (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier i Gunnar Hökmark.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos i Clara Eugenia Aguilera García.

Govorio je Günther Oettinger.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.


16. Proračun za 2018. – mandat za trijalog (rasprava)

Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2018. [2017/2043(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Tibor Szanyi (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Michaela Šojdrová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot i Daniele Viotti, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Govorili su: Günther Oettinger i Siegfried Mureşan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 5.7.2017..


17. Izbor Saudijske Arabije za članicu Komisije UN-a za status žena (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izbor Saudijske Arabije za članicu Komisije UN-a za status žena (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Karol Karski, i Pier Antonio Panzeri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


18. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** - Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane [2017/2036(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano predstavila je preporuku i izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Frank Engel (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda i Norbert Neuser.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė i Antonio López-Istúriz White.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez i Fabio Massimo Castaldo.

Govorile su: Federica Mogherini i Elena Valenciano.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 5.7.2017. i točka 8.4 zapisnika od 5.7.2017..


19. Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (rasprava)

Izvješće na temu Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose [2016/2240(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok i Silvia Costa predstavili su izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle i Željana Zovko.

Govorili su: Federica Mogherini, Elmar Brok i Silvia Costa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 5.7.2017..


20. Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda [2017/2041(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, David McAllister, Jo Leinen i Francisco José Millán Mon.

Govorili su: Federica Mogherini i Andrey Kovatchev.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika od 5.7.2017..


21. Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar predstavili su izvješće.

Govorili su: Věra Jourová (povjerenica Komisije) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt i Pascal Arimont.

Govorili su: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 5.7.2017..


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 607.301/OJME).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Prilog 1 - Imenovanje člana Europske komisije

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti