Indiċi 
Minuti
PDF 281kWORD 82k
It-Tlieta, 4 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Analiżi tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill (dibattitu)
 3.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I (dibattitu)
 4.Hommage à la mémoire de Simone Veil
 5.Avviż mill-Presidenza
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
  
6.2.Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Kosovo dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Standards Ewropej għas-Seklu 21 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Lejn qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Perjodi ta' limitazzjoni għall-inċidenti tat-traffiku (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Standards minimi komuni ta' proċeduri ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova ***I (votazzjoni)
  
6.10.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I (votazzjoni)
  
6.11.L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna ***I (votazzjoni)
  
6.12.Abbozz ta' baġit emendatorju nru 2 għall-Baġit Ġenerali 2017 - Id-dħul tal-bilanċ favorevoli tas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)
  
6.13.Ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji (votazzjoni)
  
6.14.L-indirizzar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, inkluż il-ġenoċidju (votazzjoni)
  
6.15.Kumpaniji tas-sigurtà privati (votazzjoni)
  
6.16.Kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 11.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (dibattitu)
 12.Pjan ta' difiża tal-UE u l-futur tal-Ewropa (dibattitu topiku)
 13.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura
 15.Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE sal-2025 (dibattitu)
 16.Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (dibattitu)
 17.L-elezzjoni tal-Arabja Sawdija bħala Membru tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa tan-UN (dibattitu)
 18.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) *** - Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (dibattitu)
 19.Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (dibattitu)
 20.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (dibattitu)
 21.Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Analiżi tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill (2017/2658(RSP))

Il-President għamel diskors introduttiv fejn irringrazzja lill-Presidenza Maltija għall-ħidma li saret.

Joseph Muscat (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet, (il-President dwar l-intervent ta' Jean-Claude Juncker).

Interventi ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE, Alfred Sant f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, ukoll dwar l-intervent ta' Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, u Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, u Carlos Zorrinho.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Intervent ta': Péter Niedermüller.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri u Miriam Dalli.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u Joseph Muscat.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteurs: Hugues Bayet u Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Hugues Bayet u Evelyn Regner ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elly Schlein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Rosa Estaràs Ferragut, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes u Theodor Dumitru Stolojan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai u Seán Kelly.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet u Evelyn Regner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal-Minuti ta' 4.7.2017.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

4. Hommage à la mémoire de Simone Veil

Il-President ta ġieħ, f'isem il-Parlament, lill-memorja ta' Simone Veil, l-ewwel President tal-Parlament Ewropew elett b'sufraġju universali dirett.

Intervent ta': Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, biex jagħti ġieħ lill-memorja ta' Simone Veil.


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Intervent ta': Bruno Gollnisch.

5. Avviż mill-Presidenza

Il-President għarrfet li l-Konferenza tal-Presidenti approvat it-talba tal-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, maħsuba biex jestendi bi tliet xhur il-validità tal-mandat tiegħu.

Din l-estensjoni hija neċessarja sabiex il-Kumitat ikun jista' jimplimenta bis-sħiħ u b'mod korrett il-mandat tiegħu, kif adottat mill-Parlament fit-8 ta' Ġunju 2016, minħabba n-numru ta' dokumenti li fadal jiġu eżaminati, l-analiżi mitluba, u d-diversi partijiet ikkonċernati li għad iridu jinstemgħu.

Il-Parlament approva din l-estensjoni.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)

Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 4.7.2017)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0275)


6.2. Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Kosovo dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Kosovo dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo fil-programmi tal-Unjoni [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0276)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-Ftehim Qafas.


6.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni minn Spanja EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0277)


6.4. Standards Ewropej għas-Seklu 21 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Standards Ewropej għas-Seklu 21 [2016/2274(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0278)


6.5. Lejn qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport "Lejn qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti" [2017/2005(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0279)


6.6. Ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol tat-turiżmu relatat mas-sajd fid-diversifikazzjoni tas-sajd [2016/2035(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0280)


6.7. Perjodi ta' limitazzjoni għall-inċidenti tat-traffiku (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-perjodi ta’ limitazzjoni għall-inċidenti tat-traffiku [2015/2087(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0281)

Interventi

Pavel Svoboda (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


6.8. Standards minimi komuni ta' proċeduri ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Standards minimi komuni ta' proċeduri ċivili fl-UE [2015/2084(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0282)

Interventi

Emil Radev (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


6.9. Assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0283)


6.10. Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteurs: Hugues Bayet u Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0284)

Intervent ta' Evelyn Regner (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.11. L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna li jissupplimentaw il-konċessjonijiet kummerċjali disponibbli skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0285)

Interventi

Jarosław Wałęsa (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


6.12. Abbozz ta' baġit emendatorju nru 2 għall-Baġit Ġenerali 2017 - Id-dħul tal-bilanċ favorevoli tas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: Id-dħul tal-bilanċ favorevoli tas-sena finanzjarja 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0286)


6.13. Ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji (votazzjoni)

Rapport dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji [2016/2272(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0287)


6.14. L-indirizzar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, inkluż il-ġenoċidju (votazzjoni)

Rapport dwar l-indirizzar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, inkluż il-ġenoċidju [2016/2239(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0288)


6.15. Kumpaniji tas-sigurtà privati (votazzjoni)

Rapport dwar il-kumpaniji tas-sigurtà privati [2016/2238(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0289)

Interventi

Hilde Vautmans ressaq emenda orali għall-paragrafu 4. L-emenda orali ġiet aċċettata.


6.16. Kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju (votazzjoni)

Rapport dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjieg prekarju [2016/2221(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitat EMPL)

Adozzjoni (P8_TA(2017)0290)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld u Daniel Hannan

Rapport Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias u Seán Kelly

Rapport Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei u Jiří Pospíšil

Rapport Hugues Bayet u Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato u Tomáš Zdechovský

Rapport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák u Momchil Nekov

Rapport Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek u Lucy Anderson

Rapport Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák u Marek Jurek

Rapport Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák u Jiří Pospíšil

Rapport Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov u Danuta Jazłowiecka.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp ECR:

Kumitat IMCO: John Flack

Kumitat REGI: John Flack

Kumitat CULT: Rupert Matthews

Kumitat ENVI: Rupert Matthews

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżvizzera u n-Norveġja, għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE): Rupert Matthews

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina: John Flack

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


11. Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': József Szájer f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez u Mercedes Bresso.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Frans Timmermans.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   József Szájer f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, dwar il-ġejjieni tal-Ewropa u l-prijoritajiet strateġiċi tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy u Marisa Matias, f'isem il-Grupp GUE/NGL, imressqa wara d-dibattitu tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 37(3) tar-Regoli ta' Proċedura u l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-prijoritajiet tal-Parlament għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


12. Pjan ta' difiża tal-UE u l-futur tal-Ewropa (dibattitu topiku)

Pjan ta' difiża tal-UE u l-futur tal-Ewropa (2017/2752(RSP))

Intervent ta': Sabine Lösing biex tintroduċi d-dibattitu.

Interventi ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Ioan Mircea Paşcu f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, u Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer dwar l-affermazzjonijiet li għamel Janusz Korwin-Mikke (Il-President ħadet nota ta' dan), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei u Mirosław Piotrowski.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) u Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fakkret li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat JURI li ma ssir ebda oġġezzjoni (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) u (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) tħabbru fil-plenarja t-Tnejn 3 ta' Lulju 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 3.7.2017).

Me ġiet espressa l-ebda oppożizzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet sat-terminu ta' 24 siegħa stabbilit mill-Artikolu 105(6), tar-Regoli ta' Proċedura.

Għalhekk, dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma meqjusa approvati u ser jiġu ppubblikati fit-Testi adottati tas-seduta tal-għada 5 ta' Lulju 2017 (P8.TA(2017)0291 u P8.TA(2017)0292).


14. Interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjonijiet tal-Artikoli 5(5), u 210a tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tħabbru fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 11 tal-Minuti ta' 3.7.2017).

Billi ma tressqet l-ebda oġġezzjoni minn grupp politiku jew minn għadd ta' Membri li mill-inqas jilħqu l-limitu l-baxx, bi qbil mal-Artikolu 226(4), tar-Regoli ta' Proċedura, dawn l-interpretazzjonijiet huma meqjusa adottati u se jiġu ppubblikati fit-Testi adottati tas-seduta tal-għada, 5 ta' Lulju 2017 (P8_TA(2017)0293).


15. Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE sal-2025 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE sal-2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier u Gunnar Hökmark.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos u Clara Eugenia Aguilera García.

Intervent ta': Günther Oettinger.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali sussegwenti.


16. Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (dibattitu)

Rapport dwar il-mandat għat-Trilogu dwar l-abbozz tal-baġit 2018 [2017/2043(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Tibor Szanyi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Michaela Šojdrová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot u Daniele Viotti f'isem il-Grupp S&D.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Günther Oettinger u Siegfried Mureşan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


17. L-elezzjoni tal-Arabja Sawdija bħala Membru tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa tan-UN (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-elezzjoni tal-Arabja Sawdija bħala Membru tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa tan-UN (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karol Karski, u Pier Antonio Panzeri.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) *** - Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċizjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra [2017/2036(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano ippreżenta r-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Frank Engel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda u Norbert Neuser.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė u Antonio López-Istúriz White.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Federica Mogherini u Elena Valenciano.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal-Minuti ta' 5.7.2017 u punt 8.4 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


19. Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (dibattitu)

Rapport dwar "Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali" [2016/2240(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteurs: Elmar Brok u Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok u Silvia Costa ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle u Željana Zovko.

Interventi ta': Federica Mogherini, Elmar Brok u Silvia Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


20. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (dibattitu)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti [2017/2041(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, David McAllister, Jo Leinen u Francisco José Millán Mon.

Interventi ta': Federica Mogherini u Andrey Kovatchev.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


21. Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle u Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle u Juan Fernando López Aguilar ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt u Pascal Arimont.

Interventi ta': Věra Jourová, Ingeborg Gräßle u Juan Fernando López Aguilar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 607.301/OJME).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza