Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

3. Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2017) af Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica og Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen, og Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek og Massimiliano Salini, for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Forhandlingen fandt sted den15. juni 2017 (punkt 3 i protokollen af 15.6.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser og Lorenzo Fontana for ENF, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017)

—   Massimiliano Salini, au nom du groupe PPE, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017)

—   Patrizia Toia, for S&D-Gruppen, om industripolitik (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017)

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017)

—   Lieve Wierinck, for ALDE-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017)

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017)

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski og Hans-Olaf Henkel, for ECR-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 5.7.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik