Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

3. Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000047/2017) Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta ja Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Keskustelu käytiin 15. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 3).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser ja Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017)

—   Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017)

—   Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta teollisuuspolitiikasta (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017)

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisesti ensisijaisena kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017)

—   Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017)

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017)

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ja Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittämisestä strategisesti ensisijaisena kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö