Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 5., Szerda - Strasbourg

3. Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2017) felteszi: Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica és Kathleen Van Brempt, az S&D képviselőcsoport nevében, és Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek és Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

A vita időpontja: 2017. június 15. (2017.6.15-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser és Lorenzo Fontana a(z) ENF, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, az S&D képviselőcsoport nevében, az iparpolitikáról (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, az ALDE képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski és Hans-Olaf Henkel, az ECR képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Szavazás: 2017.7.5-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat