Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras

3. ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000047/2017) kurį pateikė Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu ir Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ir Massimiliano Salini, PPE frakcijos vardu Komisijai: ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 15 d.(2017 06 15 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser ir Lorenzo Fontana ENF dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia S&D frakcijos vardu dėl pramonės politikos (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Takis Hadjigeorgiou, GUE/NGL frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ir Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.13 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika