Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2017 - Strasburgu

3. Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2017) imressqa minn Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica u Kathleen Van Brempt, f'isem il-Grupp S&D, u Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek u Massimiliano Salini, f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 15 ta' Ġunju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 15.6.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp ENF, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-ħolqien ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski u Hans-Olaf Henkel, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ħolqien ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Votazzjoni: punt 8.13 tal-Minuti ta' 5.7.2017.

Avviż legali - Politika tal-privatezza