Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg

3. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, și Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Dezbaterea a avut loc la15 iunie 2017 (punctul 3 al PV din 15.6.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser și Lorenzo Fontana în numele Grupului ENF, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare în Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, referitoare la politica industrială (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovare în Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski și Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Vot: punctul 8.13 al PV din 5.7.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate