Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg

3. Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2017) ki so ga postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt, v imenu skupine S&D, in Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE, Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Razprava je potekala dne15. junija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 15.6.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser in Lorenzo Fontana v imenu skupine ENF, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, v imenu skupine S&D, o industrijski politiki (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, v imenu skupine ALDE, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Takis Hadjigeorgiou, v imenu skupine GUE/NGL, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski in Hans-Olaf Henkel, v imenu skupine ECR, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 5.7.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov