Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

4. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα εκ μέρους αριθμού βουλευτών ή μίας ή περισσότερων πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο, σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας, 3 Ιουλίου 2017 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2017).

Οι αρμόδιες επιτροπές μπόρεσαν, επομένως, να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69γ, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου