Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

4. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že nedostal žiadosť od určitého počtu poslancov alebo od jednej alebo viacerých politických skupín ktorí dosahujúceho aspoň strednú prahovú hodnotu, pokiaľ ide o rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania uvedené v zápisnici z pondelka 3. júla 2017 (bod 9 zápisnice z 3. 7. 2017).

Gestorské výbory teda mohli začať rokovania po skončení lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia