Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

4. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran om omröstning från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om de beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillgännagivits i protokollet från den 3 juli 2017 (punkt 9 i protokollet från den 3.7.2017).

De behöriga utskotten hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy