Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

5. Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Hilde Vautmans om Marcel de Graaffs indlæg (formanden præciserede), Krisztina Morvai, løsgænger, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark og Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar og Georgios Epitideios.

Talere: Frans Timmermans og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik