Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

5. 7. ja 8. heinäkuuta 2017 pidettävän G20-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
CRE

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: 7. ja 8. heinäkuuta 2017 pidettävän G20-huippukokouksen valmistelu (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Angelika Niebler PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Marcel de Graaffin puheenvuorosta (puhemies täsmensi asiaa), sitoutumaton Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark ja Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö