Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg

5. Priprema za sastanak skupine G20 7. i 8. srpnja 2017. (rasprava)
CRE

Izjave Europskog vijeća i Komisije Priprema za sastanak skupine G20 7. i 8. srpnja 2017. (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Angelika Niebler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Hilde Vautmans o govoru Marcela de Graaffa (predsjednik je dao pojašnjenja), Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark i Christofer Fjellner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar i Georgios Epitideios.

Govorili su: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti