Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 5., Szerda - Strasbourg

5. A 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: A 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítése (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Angelika Niebler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans Marcel de Graaff felszólílásáról (az elnök pontosít), Krisztina Morvai, független, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark és Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar és Georgios Epitideios.

Felszólal: Frans Timmermans és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat