Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras

5. Pasirengimas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d. (diskusijos)
CRE

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas Pasirengimas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d. (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Angelika Niebler PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Hilde Vautmans dėl Marcel de Graaff kalbos (Pirmininkas patikslino), Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Teisinė informacija - Privatumo politika