Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra

5. 2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana (debates)
Stenogramma

Eiropadomes un Komisijas paziņojums “2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana” (2017/2762(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Angelika Niebler PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Hilde Vautmans – par Marcel de Graaff uzstāšanos (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar un Georgios Epitideios.

Uzstājās Frans Timmermans un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums - Privātuma politika