Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg

5. Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (dezbatere)
Stenograma

Declarația Consiliului European și a Comisiei Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Angelika Niebler, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Hilde Vautmans, privind intervenția lui Marcel de Graaff (Președintele a făcut precizări), Krisztina Morvai, neafiliată, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark și Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Frans Timmermans și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Aviz juridic - Politica de confidențialitate