Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg

5. Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Evropskega sveta in Komisije Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Angelika Niebler v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Hilde Vautmans o besedah Marcela de Graaffa (predsednik je obrazložil zadevo), Krisztina Morvai samostojna poslanka, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark in Christofer Fjellner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar in Georgios Epitideios.

Govorila sta Frans Timmermans in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov