Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

5. Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (debatt)
CRE

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Angelika Niebler för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Hilde Vautmans om Marcel de Graaffs inlägg (Talmannen gjorde ett förtydligande), Krisztina Morvai, grupplös, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar och Georgios Epitideios.

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy