Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

6. Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López og Nicola Danti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan og Krisztina Morvai.

Talere: Andrus Ansip og Jüri Ratas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik