Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

6. Viron puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viron puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (neuvoston puheenjohtaja) ja Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López ja Nicola Danti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Jüri Ratas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö