Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

6. Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (úradujúci predseda Rady) a Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López a Nicola Danti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip a Jüri Ratas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia