Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Pavel Telička, som framhöll att en medlem av den kubanska oppositionen var närvarande på åhörarläktaren.

7. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

På parlamentets vägnar hälsade talmannen en delegation, ledd av Masazumi Gotoda, från Diet (Japans parlament) välkommen, vilken hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Bruno Gollnisch.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy