Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0016(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0237/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0237/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8.1. Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0294)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου