Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0448(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0241/2017

Внесени текстове :

A8-0241/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0295

Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

8.2. Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно приемането от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0295)

Парламентът дава своето одобрение за приемане на изменението на протокола.

Правна информация - Политика за поверителност