Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0448(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0241/2017

Ingivna texter :

A8-0241/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0295

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

8.2. Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godtagande, på Europeiska unionens vägnar, av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0295)

Parlamentet godkände godtagandet av ändringen av protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy